Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy "Śmiałek" powstał przy Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej w październiku 2006 r. ŚDS jest placówką o charakterze lokalnym, utworzoną w celu wsparcia społecznego dla osób pełnoletnich, które potrzebują pomocy osób trzecich ze względu na:

W zajęciach uczestniczy 30 osób pod opieką wyspecjalizowanej kadry.

Cele:

Zadania realizowane przez ŚDS maja na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem poprzez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174