KILKA SŁÓW O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej powstało w 2001 roku z inicjatywy rodziców młodzieży niepełnosprawnej, która po ukończeniu edukacji w szkole specjalnej nie miała właściwie żadnych szans na podjęcie pracy i skazana była na przesiadywanie całymi dniami w domu.

Głównym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia umożliwiającego stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym.

Działania proponowane przez Stowarzyszenie:

Warsztaty Terapii Zajęciowej "Śmiałek"
Środowiskowy Dom Samopomocy (działający od października 2006r)

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174