Pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Międzynarodowy projekt prowadzony w latach 2010-2012 w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga wspólnie z Organizacjami z Londynu oraz Aten

Międzynarodowy projekt prowadzony w latach 2008-2010 w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174