Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek":

os. Marysieńki 25
60-683 Poznań
tel. 61 896 97 92

Godziny Otwarcia:

od poniedziałku do piątku
od 8 do 16


Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży sprawnej Inaczej "Śmiałek"

Prezes Stowarzyszenia

Krystyna Dużewska
601 426 397
kd@smialek.org

V-ce Prezes

Halina Droździk
604 852 288
hd@smialek.org

Skarbnik

Teresa Ożga

Sekretarz

Stanisław Michlicki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” OPP z siedzibą w Poznaniu (60-688), os. Marysieńki 25, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000005145, NIP: 9720995174, REGON: 639793454, określane dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych Osobowych.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174