Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek"

os. Marysieńki 25
60-683 POZNAŃ
tel. 61 896 97 92
mail: wtz@smialek.org


Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania, napisz do nas:

Imię i Nazwisko:
Adres e-Mail:
Tytuł wiadomości:
Wiadomość:

Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek”, 60-683 Poznań, os. Marysieńki 25, tel. 61 896 97 92. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174