Działalność

Warsztaty Terapii Zajęciowej "Śmiałek" powstały przy Stowarzyszeniu na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej w 2001r. Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego ,samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych kierowane są osoby, które ukończyły 16 rok życia na podstawie wskazań do terapii zajęciowej, zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia prowadzone są 7 godzin dziennie od 8-15 tj. 35 godz. tygodniowo. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej, tworzonych w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji i terapii w zakresie rozwoju. Warsztaty zapewniają posiłek dla grupy osób, przygotowany przez samych podopiecznych. Pobyt w placówce i dojazd do niej są bezpłatne i finansowane przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) a obecnie dofinansowywane w części przez Miasto Poznań .

Cele

Głównym celem Warsztatów jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy, poprzez m.iInnymi budowanie pewności siebie ,rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych. Program warsztatów realizowany jest w pracowniach terapeutycznych: malarsko-artystycznej, plastycznej, krawieckiej, komputerowej, gospodarstwa domowego, bukieciarskiej, muzykoterapii. Uczestnicy WTZ maja również zajęcia z psychologiem, a także codzienne zajęcia rehabilitacyjne. Dzięki treningom ukierunkowanym na określoną dziedzinę sportową nasza młodzież bierze aktywny udział w turniejach, zawodach i olimpiadach sportowych.

Terapia Zajęciowa

Terapia zajęciowa rozszerza zakres umiejętności praktycznych, wpływa na usamodzielnienie likwidując zahamowania, poczucie nieprzydatności podkreślając wartość uczestników w środowisku. Służy ona ćwiczeniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, wydłużeniu czasu koncentracji uwagi, rozwijaniu spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, wyobraźni i myśleniu, wyrabia nawyk pożytecznego spędzenia czasu. Wpływa także na ogólna poprawę kondycji psychofizycznej m. in rozładowując negatywne emocje, łagodząc objawy frustracji i agresji. Zajęcia odbywające się w poszczególnych pracowniach przebiegają etapami, z których każdy ma określony, zwiększający sie stopień trudności. Końcowym etapem terapii jest samodzielne wykonywanie prac, które mają umożliwić uczestnikom Warsztatów zarobkowanie, a także zapobiegać alienacji społecznej. Jest to nadrzędny cel Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174