Instruktor terapii zajęciowej

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników Dziennego Domu, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z uczestnikami
 • motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych i niechętnie włączających się w pracę grupy
 • współpraca z pracownikami Dziennego Domu dla Osób Starszych w zakresie realizacji zadań placówki inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek, w tym wyjść do kin, muzeów itp.
 • systematyczne prowadzenie dziennego i tygodniowego dziennika zajęć i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami kierownika placówki
 

Wymagania:

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunkach pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, lub pokrewne;
 • umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej;
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office, Internetu,
 • zdolności plastyczne, kreatywność
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych;
 • mile widziane doświadczenie w arteterapii
 • empatia i wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność
 • wysokie zdolności komunikacyjne;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 • wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność
Aplikuj i dołącz do Zespołu Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Śmiałek”

Miejsce pracy:
Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Śmiałek”
os. Bolesława Chrobrego 101/15 Poznań
tel. 061 896 97 92
 
Wyślij CV na adres:
kd@smialek.org
lub dostarcz osobiście do siedziby stowarzyszenia
Os. Marysieńki 25, 60-683 Poznań
 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek" z siedzibą w Poznaniu, dla potrzeb niezbędnych w celu realizacji procesu rekrutacji, do którego zgłosiłam/em swój udział, oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez te spółki."
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów jest Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek"  z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Marysieńki 25
60-683 Poznań.  Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile kandydat wyraził na to zgodę, a także w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.
 


Aplikacje prosimy przesyłać mailowo na adres praca@smialek.org lub składać osobiście w siedzibie stowarzyszenia.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)'

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174