Wielkanocna kwesta w Collegium Maius

W dniach 31.3-2.4. 2014 w Collegium Maius odbywa się kwesta na rzecz celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174