"Dzięki Wam..."

Z okazji Dnia Rodziny, 27 maja 2014 roku w ODK "Słońce", Artyści WTZ i ŚDS Śmiałek wystawili znakomite przedstawienie! Poraz pierwszy speklakl miał charakter multimedialno- cyfrowy. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym wspaniałym Gościom: raperowi Śliwie i Dj`owi Kubie, którzy wparli Uczestników w tym wielkim wydarzeniu! DZIĘKUJEMY!

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174