DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu Renault Trafic

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „ŚMIAŁEK” w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu do przewozu osób Renault Trafic Nr. rej. PO 1A559, rok prod.2008, cena wywoławcza w/w samochodu wynosi; 23 000,00 zł.
 
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu obok siedziby Stowarzyszenia w Poznaniu os. Marysieńki 25 od godziny 10.00 do godziny 13.00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.693 562 617.

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 09.02.2017. O godz. 10.15 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu os. Marysieńki 25. 
 
Oferty przetargowe należy składać do dnia 09.02.2017r. do godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia os. Marysieńki 25 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki „Renault Trafic” Nr. rej. PO 1A559 – nie otwierać przed 09.02.2017r. przed godz. 10.15"
 
Podpisanie umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.
 
Lista załączników do przetargu:
1. Regulamin przetargu
2. Wzór oferty
3. Wzór umowy
4. Skan dowodu rejestracyjnego
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174