Stowarzyszenie Śmiałek zaprasza na międzynarodowe Sympozjum w Grecji

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek" jako partner projektu

Puzzle "DEVELOPING EASY TO READ FORMATS FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES"

Zaprasza osoby związane ze środowiskami osób niepełnosprawnych na międzynarodowe sympozjum dotyczące rozwijania łatwej w czytaniu metody redagowania tekstów. Dwudniowe spotkanie podczas którego uczestnicy projektu przedstawią wyniki pracy oraz przeprowadzą szkolenie wraz z warsztatami dla uczestników z zakresu pisania tekstów w formie łatwej w zrozumieniu przez osoby z trudnościami odbędzie się w miejscowości Heraklion w Grecji.

Sympozjum odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku.

Organizacje wchodzące w skład kooperacji to:

  • FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS – FORTH - GRECJA
  • JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS –JDC - LITWA
  • RIX RESEARCH, UNIVERSITY OF EAST LONDON – UEL - WIELKA BRYTANIA
  • MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER – MTM - SZWECJA
  • STOWARZYSZENIE NA RZECZ MLODZIEZY SPRAWNEJ INACZEJ "SMIALEK" - POLSKA
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej
http://www.puzzle-project.eu/index.php/en/the-symposium

lub pod adresem mailowym duzewski@gmail.com

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174