Nabór do przedstawienia teatralnego

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek" ogłasza nabór osób niepełnosprawnych z miasta Poznania  do przedstawienia teatralnego. Próby odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem do 8 września 2017 roku.

 
Zajęcia odbywać się będą w ramach zadania publicznego pt. „Poprawa stanu psychicznego i autoprezentacji osób z niepełnosprawnościami poprzez warsztaty teatralno – muzyczne” współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174