PRACOWNIA PLASTYCZNA

Główna formą terapii w Pracowni plastycznej jest tworzenie różnego rodzaju produktów z wykorzystaniem rozmaitych materiałów i technik plastycznych. Uczestnicy malują i rysują na dużych płótnach, tworzą wydzieranki, wycinanki i kolaże. Praca grupowa opiera się na łączeniu różnych umiejętności Uczestników podczas realizowania jednego tematu zajęć. Pracownia plastyczna jest bogato wyposażona w materiały pozwalające na rozwijanie umiejętności artystycznych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174