PRACOWNIA MUZYKOTERAPII

Środkiem oddziaływania terapeutycznego w tej pracowni jest muzyka, która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na psychikę. Muzyka pobudza potrzeby estetyczne Uczestników. Działa na procesy fizjologiczne, na funkcje wegetatywne i motoryczne. Zajęcia z muzykoterapii przygotowują osoby Niepełnosprawne do radzenia sobie  ze stresem; oswajają też z życiem w środowisku innych ludzi.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174