PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Do zadań psychologa należy wykonywanie diagnozy psychologicznej Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z Uczestnikami zajęć. Podczas spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem, Podopieczni uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174