PRACOWNIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia prowadzone są grupowo i indywidualnie, a terapia pedagogiczna ukierunkowana jest na motywowanie  i rozbudzanie samoakceptacji Uczestników. Na zajęciach z pedagogiem Podopieczni przechodzą trening umiejętności interpersonalnych i ekonomicznych. Zajęcia mają charkter pracy warszatowej.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174