Wdrażanie metody łatwej w czytaniu (easy to read) w pracy z osobami niepełnosprawnymi

PUZZLE to 2 letni projekt, który ma na celu ułatwienie dostępu do informacji, edukacji i szkolenia młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w 3 krajach europejskich Litwa, Polska i Grecja.
 
DLACZEGO:
 
Pomimo postępów nadal istnieje znaczna różnica w możliwościach, jakie młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w krajach europejskich, takich jak Grecja, Polska i Litwa posiadają w dziedzinie kształcenia i szkolenia , a także uczestnictwa w sferze społecznej i gospodarczej życia. Wśród czynników wpływających na to są: a) brak przeszkolonych wychowawców lub innych osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu transformacji tekstów do form, które są dostosowane do potrzeb i umiejętności językowych tych osób, oraz b) niskie wykorzystanie ICT w celach edukacyjnych z wykorzystaniem dostosowanych materiałów, zarówno z powodu braku świadomości wychowawców o dostępności odpowiednich narzędzi cyfrowych, jak i ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności. 

JAK:


Głównym celem projektu PUZZLE jest, aby wyposażyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dostępne środki w celu stworzenia lepszych możliwości do samodzielnego życia. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu ustalono następujące cele:

 • Szkolenie pracowników pracujących w dziedzinie opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jak tworzyć teksty proste w czytaniu. Pod pojęciem czytania kryje się prezentacja tekstu w przystępny i łatwy do zrozumienia sposób (włączając do tego celu wykorzystanie zdjęć, prezentacji, itp.).
 • Szkolenie pracowników, z wykorzystywania metody Easy to Read przy wsparciu multimediów i internetu.
 • Poprawa jakości i dostępności informacji przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Podnoszenie wiedzy i zrozumienia wśród terapeutów i personelu  na temat Konwencji ONZ dotyczącej prawa osób niepełnosprawnych.
 • Podniesienie świadomości i zrozumienia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną ich praw.
 • Utworzenie wysokiej jakości zbioru informacji opartego na sieci Web o prawach osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opracowanie technik, które pomogą w aktywnie włączyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tworzeniu tekstów opartych o technikę Easy to Read oraz portalu internetowego, pozwalającego komunikować się między sobą i zbierania danych o swoich prawach
 
Projekt Puzzle stanowi współpraca pomiędzy Organizacjami:
 
 • Fundaja na rzecz rozwoju I technologii-Hellas (FORTH), Grecja

  Założona w 1983r, stanowi jedno z największych centrów badawczych w Grecji z dobrze zorganizowanymi udogodnieniami, wysoko wykfalifikowanym personelem oraz reputacją najwyższej klasy fundacji badawczej na skalę światową.

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej “Śmiałek”, Poznan, Poland    
  Stowarzyszenie założone w 2001 roku z inicjatywy rodziców młodzieży niepełnosprawnej, której głównym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia umożliwiającego stały rozwój, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, nabywanie samodzielności i zaradności życiowej w zróżnicowanym otoczeniu społecznym.

 • Jaunuoliu dienos centras (JDC), Lithuania

  Instytucja wsparcia społecznego, która została założona w 1996 roku przez Radę Miasta Poniewież na Litwie, w celu zapewnienia dziennej opieki dla młodych dorosłych z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną.

 • Szwedzka Agencja Mediów Dostępnych, MTM, Szwecja

  Jest to agencja pod zarządem Ministerstwa Kultury, a jej głównym celem jest zapewnienie dostępu do informacji i codziennej prasy za pośrednictwem mediów i w odpowiednim formacie dla osób z trudnościami w czytaniu i rozumieniu tekstów.

 • RIX Research and Media, England

  RIX jest to centrum naukowo-badawcze zlokalizowane na terenie Uniwersytetu we wschodnim Londynie (UEL), którego celem jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych aplikacji i technik multimedialnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest pod adresem: http://www.puzzle-project.eu/ 
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174