PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO- DZIENNIKARSKA

Na zajęciach fotograficzno- dziennikarskich uczestnicy tworzą gazetki wielotematyczne, które są sprawdzane przed wydaniem przez terapeutów. Terapeuta przygotowuje i proponuje uczestnikom, które tematy mogliby poruszyć w gazetkach. Finalnie uczestnicy sami decydują, który temat ich interesuje najbardziej i zabierają się za jego wykonanie. Kolejnym etapem jest zebranie i umieszczenie informacji w formie ilustracji, i ogólnych wiadomości związanych z tematem gazetki. Dodatkowo uczestnicy tej grupy wykonują zdjęcia, omawiają etapy przygotowania ilustracji oraz wybór danego przedmiotu, który zostaje uwidoczniony na fotografii.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174