PRACOWNIA MUZYCZNA

W tej pracowni prowadzone są zajęcia muzyczne, których celem jest rozwijanie umiejętności muzycznych, utrwalanie wcześniej nabytych umiejętności śpiewu i gry na instrumentach perkusyjnych oraz poprawie stanu psychicznego uczestników. Celem zajęć jest także poprawa funkcji poznawczych, rozwijanie talentów i zdolności twórczych uczestników. Zajęcia dostosowane do możliwości i poziomu osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174