PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Zajęcia w pracowni umiejętności zawodowych są prowadzone w formie zajęć grupowych, indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego i przekazywaniu informacji zawodowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Celem spotkań jest pomoc w zdefiniowaniu przez osoby niepełnosprawne swoich mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy, poznanie i zrozumienie samego siebie. To samopoznanie i samoocena ma z kolei być punktem wyjścia do wyboru wykonywania określonych czynności zawodowych.
Pracujemy nad kształtowaniem zachowań asertywnych oraz wzmacnianiem poczucia własnej wartości. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 828 11 55, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174