PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W pracowni gospodarstwa domowego Uczestnik ma możliwość przygotowania prostych posiłków oraz poznania obsługi sprzętów AGD. Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie samodzielności poprzez wykonywanie elementarnych czynności z życia codziennego. Uczestnicy zdobywają umiejętności szeroko rozumianego savoir - vivre'u, których efektem są m.in. estetycznie podane potrawy czy dobre zachowania przy stole, w tym kultura spożywania posiłków.
Praca w kuchni sprzyja wzajemnej integracji grupy oraz zawieraniu licznych przyjaźni.

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek", os. Marysieńki 25 60-683 Poznań, tel. 61 896 97 92, KRS 0000005145, NIP 972-09-95-174